En del af Øresund Tennis​

Referat af bestyrelsesmøde(på Teams) mandag den 18/01-2021 Deltagere: Søren Pind (næstformand/webmaster) (SP) web@nktennis.dk Peter Sæbye (kasserer) (PS) peter@saebye.dk Helena Lytton (formand) (HL) helenalytton@outlook.dk Jens E. Pedersen (Turneringer og Motionist)(JP) jens@skovtorup.dk Niels Lund Christensen (Sponsorater og kontrakter) (NLC) nielslund_christensen@yahoo.dk Jens Per Nielsen (suppleant) (JN) jensper49@live.dk Fraværende: Bjarne Birkehøj Rohd (Klubhus og Baner)(BR) familienrohd@post.opasia.dk Referent: Peter. Distribution: Bestyrelsen og suppleant Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde Kommentar: PS taler med kommunen om beskæring af beplantningen ved bane 3 og 6. Bestyrelsen Mikkelborg: Der har været en henvendelse vedr. de faste tider på Mikkelborg hvor ca. 20 veteraner træner daglig. SP har talt med vedkommende og løst problemet. SP skriver en forklaring på hjemmesiden om hvordan bookningerne på Mikkelborg fungerer. Børnefamilier: Økonomisk svage børnefamilier skal hjælpes med kontingentet til børnene hvis de ønsker at melde børnene ud pga. Corona-krisen. Hal-leje: Der er ingen tilbagebetaling af hal-leje selv om den er lukket pga. Corona. HL taler med ØT om at udskyde lodtrækning et år. Hal tider for næste sæson søges i fællesskab med ØT (Jørgen Holm søger). Generalforsamling: GF skal udsættes til sidst i April, HL udsender email. Alle i bestyrelsen ønsker at fortsætte i bestyrelsen. HL, SP, JP er på valg og genopstiller til bestyrelsen. JN genopstiller som suppleant. Vi bør finde endnu en suppleant. Økonomi Der er i dag 281 medlemmer. Regnskab i 2020 gav et overskud på knap 80.000 kr. Budget for 2021 forventer et underskud på ca. 33.000 kr. Kontingent er uforandret i 2021 for alle i ØT. Nivå Kokkedal Tennisklub TENNIS/r-2021-01-18 ver.1/19-01-21/PS Side 2 af 2 ØT og Træning Trænerne ønsker at få bane 6,7 og 8 til træning i år. Hjemmeside og Nyhedsbreve SP skriver en forklaring på hjemmesiden om hvordan bookningerne på Mikkelborg fungerer. Baner og Klubhus JN har sendt brev til kommunen om omlægning af bane 6 til minitennis og bane 3 til redplus bane. PS taler med kommunen om beskæring af beplantningen ved bane 3 og 6. SP taler med kommunen om at få nyt sand på Mikkelborg. Turneringer Eventuelt Næste møder Mandag den 22/2-2021 kl. 16:00 på Teams. Referat godkendt (på følgende bestyrelsesmøde):

---------------------

NK Tennis

Bestyrelsesmøde mandag den 7. december 2020

Deltagere:

Helena

Søren

Bjarne

Jens

Niels på nettet

Peter kontaktet per telefon

Referat:

Dagsorden

1.​Hallen

2.​Padel og RedPlus baner

3.​Møde med Lars G

4.​Klubhuset

5.​Budget

6.​Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling.

7.​Evt.

Ad 1. Hallen

Der har været klager over afviklingen af drop-in i hallen. Problemet er nu løst ved at hallen lukker fra onsdag. Det skal overvejes, hvis der er restriktioner, når hallen åbner igen.

Ad 2. Padel og RedPlus baner

Vi er meget interesseret i begge dele. Vi kan evt. tilbyde at medfinanciere RedPlus banerne. (Taler vi om 1 eller 2 baner.) Der skal være belysning på banerne for at kunne udnytte dem om vinteren. Lys er måske et fredningsproblem, vi skal søge, så må kommunes tage stilling til det. Vi skal ikke bringe det på bane.

Helena taler med Jens Per og han vil lave oplæg til kommunen.

Den høje beplantning mod vest ved bane 3 og 6 gør, at det er tidligt mørkt på disse baner.

Peter vil kontakte kommunen om mulighed for at få det skåret lidt ned. Ikke til grunden, men måske i 2-3 meters højde.

Ad 3. Møde med Lars

Der skal aftales lodtrækning om privat banetider, som foregår hos os. Tal evt. med Thomas S. Søren er ankermand

Når klubberne få RedPlus baner, risikere vi større søgning fra naboklubberne, som ikke har disse baner.

I øjeblikket har vi problemer med, at folk fra Humlebæk reservere vores baner især bane 1 og 2. For fremtiden kan de første reservere 24 timer før og ikke bane 1 og 2. Det skal gøres manuelt, da det ikke umiddelbart kan lægges ind i programmet, men det skal også aftales med Lars, at det meddeles medlemmerne i Humlebæk.

Ad 4. Klubhuset

Punktet udsat til næste møde

Ad. 5. Budget

Budgettet ser god ud. Boldmaskinen er indkøbt. Helena havde et par spørgsmål, som blev belyst til ved at ringe til Peter.

Ad. 6 Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling

Næste bestyrelsesmøde bliver 19. januar 2021 kl. 16.00, Søbakken 6A, 2929 Charlottenlund.

Der kan blive problemer med afholdelse af generalforsamlingen pga. corona. Foreløbig fastsætter vi tidspunktet til det senest mulig i forhold til vores vedtægter. Det skal afholdes inden udgangen af marts. Så den er foreløbigt fastsat til søndag den 28. marts 2021.

Ad 7. Evt.

Der er indkommet en klagesag. Det arbejdes der videre med.

Referat: Jens

10.12.2020 rev.

.............................................................................​

NK Tennis

Bestyrelsesmøde mandag den 7. december 2020

Deltagere:

Helena

Søren

Bjarne

Jens

Niels på nettet

Peter kontaktet per telefon

Referat:

Dagsorden

1.​Hallen

2.​Padel og RedPlus baner

3.​Møde med Lars G

4.​Klubhuset

5.​Budget

6.​Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling.

7.​Evt.

Ad 1. Hallen

Der har været klager over afviklingen af drop-in i hallen. Problemet er nu løst ved at hallen lukker fra onsdag. Det skal overvejes, hvis der er restriktioner, når hallen åbner igen.

Ad 2. Padel og RedPlus baner

Vi er meget interesseret i begge dele. Vi kan evt. tilbyde at medfinanciere RedPlus banerne. (Taler vi om 1 eller 2 baner.) Der skal være belysning på banerne for at kunne udnytte dem om vinteren. Lys er måske et fredningsproblem, vi skal søge, så må kommunes tage stilling til det. Vi skal ikke bringe det på bane.

Helena taler med Jens Per og han vil lave oplæg til kommunen.

Den høje beplantning mod vest ved bane 3 og 6 gør, at det er tidligt mørkt på disse baner.

Peter vil kontakte kommunen om mulighed for at få det skåret lidt ned. Ikke til grunden, men måske i 2-3 meters højde.

Ad 3. Møde med Lars

Der er usikkerhed om fordeling af banetider i hallen. Er Fredensborg stadig med i fællestiden? Vi vil tale for, at vi skal have det samme antal timer, som vi har nu. Der skal afsættes timer træning.

Søren taler med Lars om, hvordan det der kan gøres. Vi skal have argumenterne klar, så vi ikke taber. Der skal aftales lodtrækning om banetider, som foregår hos os. Tal evt. med Thomas S.

Når klubberne få RedPlus baner, risikere de større søgning fra naboklubberne, som ikke har disse baner.

I øjeblikket har vi problemer med, at folk fra Humlebæk reservere vores baner især bane 1 og 2. For fremtiden kan de første reservere 24 timer før og ikke bane 1 og 2. Det skal gøres manuelt, da det ikke umiddelbart kan lægges ind i programmet, men det skal også aftales med Lars, at det meddeles medlemmerne i Humlebæk.

Ad 4. Klubhuset

Punktet udsat til næste møde

Ad. 5. Budget

Budgettet ser god ud. Boldmaskinen er indkøbt. Helena havde et par spørgsmål, som blev belyst til ved at ringe til Peter.

Ad. 6 Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling

Næste bestyrelsesmøde bliver 19. januar 2021 kl. 16.00, Søbakken 6A, 2929 Charlottenlund.

Der kan blive problemer med afholdelse af generalforsamlingen pga. corona. Foreløbig fastsætter vi tidspunktet til det senest mulig i forhold til vores vedtægter. Det skal afholdes inden udgangen af marts. Så den er foreløbigt fastsat til søndag den 28. marts 2021.

Ad 7. Evt.

Der er indkommet en klagesag. Det arbejdes der videre med.

Referat: Jens

10.12.2020

----------------------------------------------------------------​

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 01/10-2020 Deltagere: Søren Pind (næstformand/webmaster) (SP) web@nktennis.dk Peter Sæbye (kasserer) (PS) peter@saebye.dk Helena Lytton (formand) (HL) helenalytton@outlook.dk Jens E. Pedersen (Turneringer og Motionist)(JP) jens@skovtorup.dk Niels Lund Christensen (Sponsorater og kontrakter) (NLC) nielslund_christensen@yahoo.dk Bjarne Birkehøj Rohd (Klubhus og Baner)(BR) familienrohd@post.opasia.dk Fraværende: Jens Per Nielsen (JN) jensper49@live.dk Referent: Peter (Nyt er markeret med gul. Distribution: Bestyrelsen Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde Kommentar: Ingen. Bestyrelsen Padeltennis: Kommunen har bevilliget 5 baner. 2 ved HIC og 3 i de tre bysamfund (1 FTK, 1 i NKT og en i ?). Økonomi Der er i dag 278 medlemmer (68 nye), det er 36 flere end 2019 (32 har meldt sig ud). ØT og Træning Minitennis i NKK: HL har skaffet 2 timer minitennis i NKK-hal tirsdag og torsdag fra 14 til 16. HL vil kontakte fritidshjemmene i Nivå. De tilbydes 5 uger gratis træning. Vi skal forsøge at få NGG og Kokkedal skolen med i minitennis. HL taler med Lars G. og Jørgen Holm om at nedsætte gebyr for drop-in i hal til f.eks. 15 kr per gang. Det kan ikke være meningen at Humlebæk skal tjene på det. Hjemmeside og Nyhedsbreve Træningsregler lægges på hjemmeside og Facebook. Nivå Kokkedal Tennisklub TENNIS/r-2020-10-01 ver.1/01-10-20/PS Side 2 af 2 Baner og Klubhus Arrangementer: Når der fremover bookes baner til et arrangement, skal der være navn på den ansvarlige person der sørger for oprydning, rengøring, afspritning etc. Klubhus: NLC og BR laver liste over vores værktøj og hvad vi mangler. Kommunen skal betale (det sørger HL for). NLC laver tekst til opslag ved badeværelser og køkken. HL lægger det i plastik. Ny Parasol: BR finder forslag til ny parasol. Ny Boldmaskine: NLC undersøger om vi kan få en boldmaskine med Li-Ion batteri. SP taler med Finn og Vlado om reparation af gammel boldmaskine. Nye sofaer: Det blev besluttet at vi skal købe nye sofaer til at sætte op i u-form (230-430-230 cm). Der skal indkøbes terasse-møbler der kan stå udendørs i sommersæson og og indendørs i vintersæson. Max 10.000 kr. PS finder forslag, men andre må også gerne kigge. (evt. på boligcenter.dk) Billeder: Det blev besluttet at indkøbe to ”tennis” billeder (1x1 m) hos Jens for 4000 kr ialt. Turneringer HOLD: Hjemmekampe for et tilskud på DKK 350,- per gang. Eventuelt Padeltennis: Der er søgt om to baner på hvert anlæg (HIC, FRT og NKT). Borgmester er meget positiv. Tennisbolde: Et rør sælges fremover for 60kr. Næste møder Ikke aftalt. Referat godkendt (på følgende bestyrelsesmøde):

...................................................................................

Nivå Kokkedal Tennisklub TENNIS/r-2020-09-02 ver.1/03-09-20/PS 

Side 1 af 2 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 02/09-2020 Deltagere: Søren Pind (næstformand/webmaster) (SP) web@nktennis.dk Peter Sæbye (kasserer) (PS) peter@saebye.dk Helena Lytton (formand) (HL) helenalytton@outlook.dk Jens E. Pedersen (Turneringer og Motionist)(JP) jens@skovtorup.dk Niels Lund Christensen (Sponsorater og kontrakter) (NLC) nielslund_christensen@yahoo.dk Bjarne Birkehøj Rohd (Klubhus og Baner)(BR) familienrohd@post.opasia.dk Fraværende: Jens Per Nielsen (JN) jensper49@live.dk Referent: Peter (Nyt er markeret med gul. Distribution: Bestyrelsen Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde Kommentar: Ingen. Bestyrelsen Vedtægter: Vi skal have en ekstraordinær generalforsamling således at vi kan få godkendt de nye vedtægter. Ekstraordinær Generalforsamling: Det er besluttet at det skal være til klubturneringen lørdag den 12/9-2020 kl. 12:00. Eneste punkt er vedtagelse af nye vedtægter. Klubfest: Pia og Lis afholder klubfest. Som det ser ud nu mht. Covid-19 mener vi at der max må være 35 deltagere (dette kan ændre sig hvis smittetal stiger). Klubben betaler 200 kr. per deltager (i alt 7000 kr), Pia og Lis må indkræve resten fra deltagerne. HL leverer musikken. Padeltennis: Kommunen har bevilliget 5 baner. 2 ved HIC og 3 i de tre bysamfund (1 FTK, 1 i NKT og en i ?). Økonomi Der er i dag 277 medlemmer (67 nye), det er 35 flere end 2019 (32 har meldt sig ud). ØT og Træning Minitennis i NKK: HL har skaffet 2 timer minitennis i NKK-hal tirsdag og torsdag fra 14 til 16. HL vil kontakte fritidshjemmene i Nivå. De tilbydes 5 uger gratis træning. Vi skal forsøge at få NGG og Kokkedal skolen med i minitennis. Nivå Kokkedal Tennisklub TENNIS/r-2020-09-02 ver.1/03-09-20/PS Side 2 af 2 Hjemmeside og Nyhedsbreve Træningsregler lægges på hjemmeside og Facebook. Baner og Klubhus Arrangementer: Når der fremover bookes baner til et arrangement, skal der være navn på den ansvarlige person der sørger for oprydning, rengøring, afspritning etc. Klubhus: NLC og BR laver liste over vores værktøj og hvad vi mangler. Kommunen skal betale (det sørger HL for). NLC laver tekst til opslag ved badeværelser og køkken. HL lægger det i plastik. Ny Parasol: BR finder forslag til ny parasol. Ny Boldmaskine: Vi har bestilt et nyt batteri til knap 3000 kr, der er forsinket levering. Nyt TV: Er indkøbt og sat op. Nye sofaer: Det blev besluttet at vi skal købe nye sofaer til at sætte op i u-form (230-430-230 cm). Der skal indkøbes terasse-møbler der kan stå udendørs i sommersæson og og indendørs i vintersæson. Max 10.000 kr. PS finder forslag, men andre må også gerne kigge. (evt. på boligcenter.dk) Turneringer HOLD: Hjemmekampe for et tilskud på DKK 350,- per gang. Eventuelt Padeltennis: Der er søgt om to baner på hvert anlæg (HIC, FRT og NKT). Borgmester er meget positiv. Næste møder Ikke aftalt. Referat godkendt (på følgende bestyrelsesmøde):

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 01/05-2020

Deltagere: Helena Lytton (formand) (HL) helenalytton@outlook.dk

 Søren Pind (næstformand/webmaster) (SP) web@nktennis.dk

 Peter Sæbye (kasserer) (PS) peter@saebye.dk

 Niels Lund Christensen (Sponsorater og kontrakter) (NLC) nielslund_christensen@yahoo.dk 

Jens E. Pedersen (Turneringer og Motionist)(JP) (per telefon) jens@skovtorup.dk 

Bjarne Birkehøj Rohd (Klubhus og Baner)(BR) familienrohd@post.opasia.dk

 Fraværende: Jens Per Nielsen (JN) jensper49@live.dk

 Referent: Peter Distribution: Bestyrelsen 

Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde Kommentar: Ingen. 

Bestyrelsen Konstituering af bestyrelsen: Helena Lytton (formand) (HL) Søren Pind (næstformand/webmaster) Peter Sæbye (kasserer) Niels Lund Christensen (Sponsorater og kontrakter) Jens E. Pedersen (Turneringer og Motionist) Bjarne Birkehøj Rohd (Klubhus og Baner

Bestyrelseshonorar: Det er besluttet at bestyrelsen skal have følgende honorarer: 

Helena Lytton: DKK 2.400 (Betaler ikke kontingent). Søren Pind: DKK 2.000 Peter Sæbye: DKK 2.000 Niels Lund Christensen: DKK 2.000 Jens E. Pedersen: DKK 2.000 Bjarne Birkehøj Rohd: DKK 2.000 

Vedtægter: Vi skal have en ekstraordinær generalforsamling således at vi kan få godkendt de nye vedtægter.

 Padeltennis: Kommunen har bevilliget 5 baner. 2 ved HIC og 3 i de tre bysamfund (1 FTK, 1 i NKT og en i ?). Økonomi Der er 33 personer på restancelisten der ikke har betalt (HL og Flemming Sorth er trukket fra)

Regnskab og Kasseregnskab er sendt til bestyrelsen 1/5-2020. Vi har indkøbt en bårebuket til Flemming for 1500 kr (sat under gaver). Vi har indkøbt 25 banenøgler for 999,- kr, altså 40 kr per nøgle. Vi har bestilt 2 kasser røde bolde og 5 kasser gule bolde (der er 36 rør = 144 bolde i hver kasse) ØT og Træning Træning starter mandag 4/5-2020 efter nye Corona-regler der udsendes af ØT snarest.

 PS sender email til trænerne så de for besked på at klubhus er lukket i maj, og at der kun er adgang til stort skur. 

Adgang til banerne skal ske via brandvej. PS sørger for at trænerne får 2 kasser røde og 3 kasser gule bolde. Minitennis i NKK: HL har skaffet 2 timer minitennis i NKK-hal tirsdag og torsdag fra 14 til 16. HL vil kontakte fritidshjemmene i Nivå. De tilbydes 5 uger gratis træning. Vi skal forsøge at få NGG og Kokkedal skolen med i minitennis. Hjemmeside og Nyhedsbreve Træningsregler lægges på hjemmeside og Facebook. 

Baner og Klubhus Klubhus: Renovering af tag og maling af loft sker i maj 2020. 

Susanne Vestergård skal have samme betaling som i 2019 for at vedligeholde banerne (fri kontingent + 2000,-kr). NLC og BR laver liste over vores værktøj og hvad vi mangler. Kommunen skal betale (det sørger HL for).

 Turneringer Der er ikke planlagt turneringer endnu. HOLD: Tilmelding under Øresund? HL taler med Erik Holmskov. Eventuelt Padeltennis: Der er søgt om to baner på hvert anlæg (HIC, FRT og NKT). Borgmester er meget positiv. Næste møder Ikke aftalt. Referat godkendt (på følgende bestyrelsesmøde): _______________________ ___

​REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 07/01-2019​

Deltagere:

Helena Lytton (formand) (HL) helenalytton@outlook.dk

Søren Pind (næstformand/webmaster) (SP) web@nktennis.dk

Flemming Stener Eriksen (ansv. for turneringer) (FSE) fse@fse-research.dk

Peter Sæbye (kasserer) (PS) peter@saebye.dk

Charlotte Schrøder (juniorformand) (CS) charlotteschroder18@gmail.com

Niels Lund Christensen (suppleant) (NLC) nielslund_christensen@yahoo.dk

Fraværende: Poul Thye(suppleant) (PT) pgt@ukiyo-e.dk

Referent: Peter

Distribution: Bestyrelsen

​​

GODKENDELSE AF REFERAT OG OPFØLGNING FRA SIDSTE MØDE

Kommentar:

​FSE og HL opdaterer folder i fællesskab.

BESTYRELSEN

Generalforsamling: afholdes søndag den 10/3-2019 kl. 11:00 i klubhuset.

​Indkaldelse udsendes af HL/SP snarest.

​PS laver oplæg til HL (se under hjemmeside og nyhedsbreve længere nede).

​HL, FSE og SP er på valg.

​Bestyrelsens forslag til kontingentstigning skal med.

​Medlemmers forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1/2-2019.

​​

Vi skal have et møde med kommunen så vi ved hvad vi må og hvem der gør hvad.

PS undersøger hvem vi skal have fat i.

​​

HL og NLC skal arrangere møde med SparNord.

​Ny bank, Dankort og sponsoraftale.

​​

Humlebæk Sport forlænger sponsoraftale imod at få lov til at sælge på åbningsturneringen (ca. 4.500 kr.).

​CS undersøger kontakt til Fog-fond om eventuelt sponsorat.

ØKONOMI

Regnskab 2018 og Budget 2019 er vedlagt.

​Vi tegner alligevel ikke forsikring da hverken Fredensborg eller Humlebæk har forsikring.

​Derfor er budget 2019 uændret i forhold til hvad vi aftalte på mødet.

​​

HL taler med Lillian om løn.

​​

Internet/TV er internet kr.223/måned og tv-basispakke kr. 99/måned.

Indberettet medlemstal:

ØT OG TRÆNING

HL har underskrevet aftalen med ØT.

​Efter generalforsamlingen skal vi have et møde med ØT’s bestyrelse og trænere således at vi og de lærer hinanden at kende.

​HL finder dato.

​​

ØT kender vores kalenderhjul.

​Vores åbningsturnering er søndag den 28/4-2019 kl. 9:00.

​NKT er vært for sjællandsmesterskabet for børn den 15&16 juni 2019.

​NKT afholder klubmesterskab den 7/9-2019. Trænere skal bestilles til at underholde børn.

​I Humlebæk er der juniorafslutning 21/9-2019 (Det går på runde. I 2018 var det NKT).

HJEMMESIDE OG NYHEDSBREVE

Der skal snarest udsendes to nyhedsbreve (kursiv) (de skal også på hjemmesiden):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godt Nytår:

​Ny formand, nyt fokus. Udgangspunkt i grunden til, at vi er i en tennisklub - Tennis.

​Vi har allerede en del arrangementer i kalenderen.

  • ​​Generalforsamling 10. marts kl.11
  • ​Standerhejsning / åbningsturnering 28. april
  • ​Tennis'ens dag 4. Maj
  • ​Finalen Sjællandsmesterskaber juniorer 15-16. juni
  • ​Klubmesterskab 7. september
  • ​Juniorafslutning 21. september

og mange flere datoer er allerede på plads på hjemmesiden.

​​

Vi hører fortsat sammen med Øresund tennisklub (ØT), og husk at tjekke for ledige baner på halbooking. Her kan man også tilkøbe og melde sig til flg.:

  • ​Skumtennisturnering for både børn og voksne 23. marts
  • ​Tematræning for børn (forhånd, baghånd, serv, retur) søndage i februar og marts kl.12-14
  • ​Voksenmorgentræning (17/1, 28/2, 14/3, 4/4) kl.06:30-07:30

​Indendørs Senior drop-in pa torsdage kl.11-14. Koster ca. 30 kr. pr gang ved fremmøde

​Vi er en klub som alle andre, der har brug for frivillige hjælp i form af hænder. Selv en lille håndsrækning vil være et stort bidrag - så sig til, hvis du kan afsætte et par timer i til et af vores arrangementer.

​​

NB! Vi savner frivillige til at hjælpe med at bygge et skur til vores griller.

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​

​​

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling i NKT, den 10. marts 2019 kl. 11.00

Sted; NKT klubhus, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal

Vi indkalder hermed til generalforsamling i NKT. Vi har fornøjelsen af at byde på brunch, hvorefter vi starter selve afholdelsen af generalforsamlingen kl. 11.15, som forventes at slutte til kl. 12:30.

Følgende agenda:

1.​Valg af dirigent

​2.​Formandens beretning

​3.​Beretning fra udvalgsformændene

​4.​Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

​5.​Forelæggelse af budget til godkendelse

​1. Bestyrelsen foreslår en kontingentændring tilsvarende ØT’s kontingentændring:

Seniorkontingent hæves fra kr. 950 til kr. 1.050

Seniorer dagsmedlem hæves fra kr. 600 til kr. 700

Juniorkontingent hæves fra kr.600 til kr. 650

Familiemedlemskab hæves fra kr. 2.450 til kr. 2.700

Øvrige kontingentsatser fastholdes uforandret.

7.​Valg af formand (for 1 år)

Helena Lytton modtager genvalg.

8.​Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

Flemming Stener Eriksen modtager genvalg

Søren Pind modtager genvalg

Peter Sæbye er valgt for 2 år

Charlotte Vendelbo Schrøder er valgt for 2 år

Niels Lund Christensen er valgt for 2 år.

​9.​Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)

Poul Thye modtager genvalg

​10.​Valg af revisor (2 år)

Flemming Sorth er valgt for 2 år

​11.​Valg af revisorsuppleant (1 år)

Susanne Stensballe modtager genvalg

​12.​Eventuelt

Såfremt andre har interesse i at deltage i bestyrelsen, modtager vi gerne tilkendegivelse heraf, - før eller under generalforsamlingen.

Suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøder, men indtræder i bestyrelsen, såfremt nuværende bestyrelsesmedlemmer udtræder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

EVENTUELT

NÆSTE MØDER

Næste møde onsdag 27/2-2019 kl. 18:00 i Fredensborg.

​​

REFERAT GODKENDT (PÅ FØLGENDE BESTYRELSESMØDE):

​​

_______________________ _____________________ __________________

​​

_______________________ _____________________ __________________

​​

_______________________ _____________________ __________________

​​

Nivå Kokkedal Tennisklub

​TENNIS/r-2018-06-12 ver.2/13-06-18/PS Side 1 af 2

​Opdateret Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12/6-2018

​Deltagere: Jørk Hoffmann (formand) (JH) joerk.hoffmann@hotmail.com Helena Lytton (næstformand) (HL) helenalytton@outlook.dk Charlotte Schrøder (juniorformand) (CS) charlotteschroder18@gmail.com Søren Pind (webmaster) (SP) web@nktennis.dk Flemming Stener Eriksen (ansv. for turneringer) (FSE) fse@fse-research.dk Niels Lund Christensen (suppleant) (NLC) nielslund_christensen@yahoo.dk Peter Sæbye (kasserer) (PS) peter@saebye.dk Martin Olsson (DGI) martin.olsson@dgi.dk

​Fraværende: Poul Thye (suppleant) (PT) pgt@ukiyo-e.dk

​Referent: Peter Distribution: Bestyrelsen

​​

Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde

​Ingen kommentarer

​Formand (Baner og Klubhus)

​Betaling for bolde: Det blev besluttet at officielle kampe får udleveret nye bolde. Andre kampe som f.eks. DropIn, kvindeturnering etc. får brugte bolde (fra officielle turneringer).

​​

Egenbetaling af turneringer: Det blev drøftet om klubben skal betale DKK 4.500,- for turneringer hvor kun meget få af medlemmerne er med, eller om det skal være egenbetaling. Det blev besluttet at dette spørgsmål først afgøres på næste bestyrelsesmøde hvor der forinden er fakta på hvor mange der er med i disse turneringer.

​​

Baner og anlæg: Det blev besluttet IKKE at gennemføre arbejdsdag, som ellers berammet den 23. juni; og der blev IKKE truffet nogle beslutninger om, hvorledes vi så har tænkt os at sikre gode baner.

Økonomi

Opdateret regnskab udleveret (Vedlagt er et opdateret regnskab med forecast til forventet resultat). Der er dags dato en tilbagegang på 37 medlemmer: 0-12 år: -7 13-18 år: -11 19-24 år: 0 25-60 år: -17 61-99 år: -2

​​

Det blev aftalt at PS undersøger hvor mange der er forsvundet og evt. hvorfor. SP følger op på nye medlemmer for at sikre at de er kommet godt ind i klubben og har fået adgang til hjemmeside og booking. Dette gøres evt. med udsendelse af en email.

Nivå Kokkedal Tennisklub

​TENNIS/r-2018-06-12 ver.2/13-06-18/PS Side 2 af 2

​​​

DGI puljer: Martin fortalte at der findes forskellige puljer der kan søges. CS prøver at søge de forskellige puljer. Blæksprutte: Lilian er ansat til at holde orden i klubhus.

​​

Medlemmer: Det blev besluttet, at JH skulle fremskaffe ny medlemsliste. Der blev desuden truffet beslutning om, at vi IKKE skulle igangsætte nye hvervekampagner.

Aktiviteter

​2. juni arrangement havde pæn tilslutning.

​​

Bestyrelsen skal bakke op om Sankt Hans arrangement onsdag den 20/6-18.

Turneringer

​FSE har styr på ”Head Seniorcup 4 søndage i juli”. Man kan tilmelde sig de dage man kan. Det er ikke nødvendigt at kunne deltage alle gange.

Det blev besluttet, at Helena kunne igangsætte sine beskrevne turneringer. Desuden blev det drøftet, at vi skulle lave turneringer for juniorer, m.v.

​ØT og Træning

​Ikke behandlet.

​Hjemmeside og Nyhedsbreve

​SP har fremstillet et oplæg til en beskrivelse af ”privatlivets politik”. Bestyrelsen skal se på det og eventuelt sende kommentarer til SP.

​Eventuelt

​​

Næste møder

​Næste møde tirsdag den 14/8-2018 kl. 18:00 i klubhus.

​Referat godkendt (på følgende bestyrelsesmøde):

_______________________ _____________________ _______________

Referat BMmøde den 28.3.2018

​Ekstraordinær GF

​Der indkaldes pr. særskilt mail og program, se udsendte nyhedsbrev.

​På mødet skal der vælges kasserer og dermed bestyrelsesmedlem (Peter Sæbye)

​samt suppleant (der er en kandidat jf søren)

​ØT-aftale medbringes

​Der oplyses om bestyrelseshonorar

​Klubhus

​Bestyrelsen har sagt ja til forslaget

​Åbningsdag

​Flemming færdiggører sit oplæg samt meddeler os budget på hele arrangementet.

​Oplægget gennmgås på næste bm

​Hvervekampagne

​Folder laves til den 21.4 (Flemming)

​Mulig pris for folder er godkendt

​Alle BM-medlemmer medvirker til hvervning

​Vi har købt for 8.000 kr. ketchere

​Koncepter er godkendt jf tidligere møder

​Egenbetaling

​Der var tvivl om, hvorvidt hensigtsmæssigt at tage gebyr for deltagelse 150,- kr.

​Jørk undersøger

​Bolde er IKKE gratis mere, jørk laver liste over hvilke turneringer/arrangementer,

​der tages penge for bolde på;

​Såvidt det allerede nu skønnes, er der gratis bolde til åbningsturnering, 5.maj, alle

​andre aktiviteter betales der bolde til. Drop-in kan bruge vores gamle bolde eller egne

​Honorar

​Alle i bestyrelsen får honorar på kr. 1.000 til dækning af diverse udgifter.

​Jformandne kører dog efter regning og laver regnskab herfor

​Maledag

​På trods af diverse gennemføres maledagen for at opgradere klublokale.

​Brug af klubhus

​Regler er udsendt herom, se nyhedsmail.

​Prokuraregler

​Alle udgifter skal godkendes af formand eller kasserer og skal (helst) være

​budgetteret, dog kan uforudsete udgifter naturligvis ikke undgås.

​Ansvarsområder

​Charlotte for unge, skoler/institutioner/ØT

​Kontingentbetaling og

​1. maj rykkes og efter 15. maj gebyr

​rykkerkoncept

​​Næste møder

​23.4. og 11.6

​​

Mødereferat fra bestyrelsesmøde den 6.3.2017

​Deltagere; Jørk Hoffmann, Søren Pind, Erik Holmskov, Søren Pind, Olga Nikroozi (delvist)

​​

Konstituering.

​Jørk Hoffmann, formand for NKT-Tennis, sponsoraftaler

​Suzanne Svømmekjær, kasserer

​Jacob Raundal, ungdomsudvalg, børn og juniorer

​Erik Holmskov, klubhus og baner

​Richart Britze, voksenudvalg

​Søren Pind, hjemmeside og FaceBook

​Thomas Skovengaard, klubmesterskaber, trænere, m.v.

​Olga Nikroozi, aktivieter, nye medlemmer, delvist samarbejde med Jørk Hoffmann og Eva Landmark Knudsen, m.fl.

​​

Revisor; Peter Fredsted, Flemming Sorth

​​

Revisorsuppleant er ikke nødvendig, hvorfor Susanne Stensballe vil få meddelelse herom.

​​

Bestyrelsesmøder.

​​

6.3 kl 18.30

​4.4 kl. 18.30

​22.5 kl. 18.30

​20.6 kl 18.30

​​

Bestyrelsen er jo udvidet og suppleanter er inviteret til deltagelse. Dermed er der også tilført flere ressourcer men også risiko for afbud. Bestyrelsesmøder vil dog altid kunne optræde beslutningsdygtigt. Såvidt muligt vil der udsendes udførlig agenda forud, hvilket betyder, at medlemmer bør tage stilling til eventuelle forslag og meddele deres stillingtagen.

​I enkelte tilfælde, hvor den mødedeltagende skønner, at det er nødvendigt at høre fraværende medlemmers stillingtagen, vil beslutninger træffes med mulighed for efterfølgende ændringer/ indvendinger/kommentarer.

Hjemmeside.

​Søren oplæres hurtigst muligt og møde med Frank aftales, Søren tager kontakt til Frank tlf 51177481.

​Hjemmesiden opdateres med det samme, d.v.s. week-enden. Vigtigt er det, at få fjernet gammelt materiale, oplysninger om generalforsamlingen, nye bestyrelsesmedlemmer. Aktivitetskalender afventer færdig plan med terminer på, men det haster;; Medlemsliste opdateres. Hjemmesiden effektiviseres, hvis nødvendig.

​​

Kalender og aktiviteter.

​Olga tager initiativ til at færdiggøre oplæg med input fra øvrige, jørk, eva, helena, m.fl. Følgende aktiviteter kan indgå, men også flere;

​Åbningsdag (sidste week-end i april) Erik afstemmer med kommunen om klargøringstid. Mål er 14 dage forud for åbningsdag.

​Åbningsturnering

​Hvervekampagne

​Klubmesterskab Øresund

​Børneturnering

​Kvindeturnering

​Klubmesterskab

​Turneringskampe mod andre klubber

​Fest

​Rød/blå (Nybolig turnering), SparNord,

​Inddragelsesaktivitet for makkerbørsmedlemmer

​Mentorordnning for nye medlemmer

​Arbejdsdag (i juni, lørdag)

​​

Bestyrelseshonorering.

​Det blev vedtaget, IKKE at yde bestyrelseshonorar, men at kompensere udgifter mod købsbon. Typiske udgifter, printertoner, papir, frimærker, kontormapper, o.lign. kontorudgifter.

​Kørsel i egen bil honoreres med statens takster med angivelse af

​Dato, km.stand start/km.stand slut, antal km, besøgssted og formål, evt navn på besøgspartner.

​Statens takster er 3,65kr i egen bil, cykel/knallert 0,52 kr.

​​

Indkøb og fakturaer.

​Alt hvad, der købes ind, skal ske uden interessesammenfald. I tilfælde af interessesammenfald, skal både formand og kasserer godkende indkøb.

​Alle indkøb skal baseres på fornuftigt købmandsskab. Større udgifter kan foretages suverænt af bestyrelsesmedlemmer, men det vil være klædeligt at forelægge sådanne udgiftsplaner på bestyrelsesmøder. I det omfang, der er mulighed for det, kan indkøb koordineres med sponsoraftale, hvis hensigtsmæssigt.

​​

4-augenprincip.

​Alle udgifter, fakturaer og regninger skal ses/godkendes af to personer, normalt bogholder og kasserer.

​​

Retten til banerne og bookning.

​Der kan være tvivl om hensigtsmæssigheden i nuværende system og prioriteringer for banebookning. Erik og Thomas præsenterer oplæg hertil, enten snarligt i form af skriftligt oplæg til bestyrelsen eller ved næstkommende bestyrelsesmøde.

​​

Mentor og velkomst for nye medlemmer.

​Oplæg til ordning imødeses fra Olga og andre engagerede.

​​

Holdtilskud.

​Tidligere har der været tilskud på kr. 100,- hvilket er for lille et beløb. Endnu tidligere har det været på 500,- kr. hvilket var for højt. Fremover vil beløbet være kr. 250,- (Erik kan præcisere ordningen for alle;)

​​

Rykkergebyr.

​Følgende koncept blev besluttet; alle medlemmer får faktura på kontingent den 1. april. Hvis der ikke er betalt kontingent den 15. maj, udsendes rykker. Hvis der ikke er betalt inden den 1. juni fremsendes ny faktura og med et rykkergebyr på kr. 150,-

​​

Banekontrol.

​Hidtidige praksis fortsætter uændret; dvs man holder øje med spillere, men undgå konfrontation eller utilfredshed;

​​

Medlemskort.

​Det undersøges (jørk) hvad omkostningen er inkl. Udsendelse og administration.​​​

Nivå Kokkedal Tennisklub

​TENNIS/r-2018-06-12 ver.2/13-06-18/PS Side 1 af 2

​Opdateret Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12/6-2018

​Deltagere: Jørk Hoffmann (formand) (JH) joerk.hoffmann@hotmail.com Helena Lytton (næstformand) (HL) helenalytton@outlook.dk Charlotte Schrøder (juniorformand) (CS) charlotteschroder18@gmail.com Søren Pind (webmaster) (SP) web@nktennis.dk Flemming Stener Eriksen (ansv. for turneringer) (FSE) fse@fse-research.dk Niels Lund Christensen (suppleant) (NLC) nielslund_christensen@yahoo.dk Peter Sæbye (kasserer) (PS) peter@saebye.dk Martin Olsson (DGI) martin.olsson@dgi.dk

​Fraværende: Poul Thye (suppleant) (PT) pgt@ukiyo-e.dk

​Referent: Peter Distribution: Bestyrelsen

​​

Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde

​Ingen kommentarer

​Formand (Baner og Klubhus)

​Betaling for bolde: Det blev besluttet at officielle kampe får udleveret nye bolde. Andre kampe som f.eks. DropIn, kvindeturnering etc. får brugte bolde (fra officielle turneringer).

​​

Egenbetaling af turneringer: Det blev drøftet om klubben skal betale DKK 4.500,- for turneringer hvor kun meget få af medlemmerne er med, eller om det skal være egenbetaling. Det blev besluttet at dette spørgsmål først afgøres på næste bestyrelsesmøde hvor der forinden er fakta på hvor mange der er med i disse turneringer.

​​

Baner og anlæg: Det blev besluttet IKKE at gennemføre arbejdsdag, som ellers berammet den 23. juni; og der blev IKKE truffet nogle beslutninger om, hvorledes vi så har tænkt os at sikre gode baner.

Økonomi

Opdateret regnskab udleveret (Vedlagt er et opdateret regnskab med forecast til forventet resultat). Der er dags dato en tilbagegang på 37 medlemmer: 0-12 år: -7 13-18 år: -11 19-24 år: 0 25-60 år: -17 61-99 år: -2

​​

Det blev aftalt at PS undersøger hvor mange der er forsvundet og evt. hvorfor. SP følger op på nye medlemmer for at sikre at de er kommet godt ind i klubben og har fået adgang til hjemmeside og booking. Dette gøres evt. med udsendelse af en email.

Nivå Kokkedal Tennisklub

​TENNIS/r-2018-06-12 ver.2/13-06-18/PS Side 2 af 2

​​​

DGI puljer: Martin fortalte at der findes forskellige puljer der kan søges. CS prøver at søge de forskellige puljer. Blæksprutte: Lilian er ansat til at holde orden i klubhus.

​​

Medlemmer: Det blev besluttet, at JH skulle fremskaffe ny medlemsliste. Der blev desuden truffet beslutning om, at vi IKKE skulle igangsætte nye hvervekampagner.

Aktiviteter

​2. juni arrangement havde pæn tilslutning.

​​

Bestyrelsen skal bakke op om Sankt Hans arrangement onsdag den 20/6-18.

Turneringer

​FSE har styr på ”Head Seniorcup 4 søndage i juli”. Man kan tilmelde sig de dage man kan. Det er ikke nødvendigt at kunne deltage alle gange.

Det blev besluttet, at Helena kunne igangsætte sine beskrevne turneringer. Desuden blev det drøftet, at vi skulle lave turneringer for juniorer, m.v.

​ØT og Træning

​Ikke behandlet.

​Hjemmeside og Nyhedsbreve

​SP har fremstillet et oplæg til en beskrivelse af ”privatlivets politik”. Bestyrelsen skal se på det og eventuelt sende kommentarer til SP.

​Eventuelt

​​

Næste møder

​Næste møde tirsdag den 14/8-2018 kl. 18:00 i klubhus.

​Referat godkendt (på følgende bestyrelsesmøde):

_______________________ _____________________ _______________

Referat BMmøde den 28.3.2018

​Ekstraordinær GF

​Der indkaldes pr. særskilt mail og program, se udsendte nyhedsbrev.

​På mødet skal der vælges kasserer og dermed bestyrelsesmedlem (Peter Sæbye)

​samt suppleant (der er en kandidat jf søren)

​ØT-aftale medbringes

​Der oplyses om bestyrelseshonorar

​Klubhus

​Bestyrelsen har sagt ja til forslaget

​Åbningsdag

​Flemming færdiggører sit oplæg samt meddeler os budget på hele arrangementet.

​Oplægget gennmgås på næste bm

​Hvervekampagne

​Folder laves til den 21.4 (Flemming)

​Mulig pris for folder er godkendt

​Alle BM-medlemmer medvirker til hvervning

​Vi har købt for 8.000 kr. ketchere

​Koncepter er godkendt jf tidligere møder

​Egenbetaling

​Der var tvivl om, hvorvidt hensigtsmæssigt at tage gebyr for deltagelse 150,- kr.

​Jørk undersøger

​Bolde er IKKE gratis mere, jørk laver liste over hvilke turneringer/arrangementer,

​der tages penge for bolde på;

​Såvidt det allerede nu skønnes, er der gratis bolde til åbningsturnering, 5.maj, alle

​andre aktiviteter betales der bolde til. Drop-in kan bruge vores gamle bolde eller egne

​Honorar

​Alle i bestyrelsen får honorar på kr. 1.000 til dækning af diverse udgifter.

​Jformandne kører dog efter regning og laver regnskab herfor

​Maledag

​På trods af diverse gennemføres maledagen for at opgradere klublokale.

​Brug af klubhus

​Regler er udsendt herom, se nyhedsmail.

​Prokuraregler

​Alle udgifter skal godkendes af formand eller kasserer og skal (helst) være

​budgetteret, dog kan uforudsete udgifter naturligvis ikke undgås.

​Ansvarsområder

​Charlotte for unge, skoler/institutioner/ØT

​Kontingentbetaling og

​1. maj rykkes og efter 15. maj gebyr

​rykkerkoncept

​​Næste møder

​23.4. og 11.6

Mødereferat fra bestyrelsesmøde den 6.3.2017

​Deltagere; Jørk Hoffmann, Søren Pind, Erik Holmskov, Søren Pind, Olga Nikroozi (delvist)

​​

Konstituering.

​Jørk Hoffmann, formand for NKT-Tennis, sponsoraftaler

​Suzanne Svømmekjær, kasserer

​Jacob Raundal, ungdomsudvalg, børn og juniorer

​Erik Holmskov, klubhus og baner

​Richart Britze, voksenudvalg

​Søren Pind, hjemmeside og FaceBook

​Thomas Skovengaard, klubmesterskaber, trænere, m.v.

​Olga Nikroozi, aktivieter, nye medlemmer, delvist samarbejde med Jørk Hoffmann og Eva Landmark Knudsen, m.fl.

​​

Revisor; Peter Fredsted, Flemming Sorth

​​

Revisorsuppleant er ikke nødvendig, hvorfor Susanne Stensballe vil få meddelelse herom.

​​

Bestyrelsesmøder.

​​

6.3 kl 18.30

​4.4 kl. 18.30

​22.5 kl. 18.30

​20.6 kl 18.30

​​

Bestyrelsen er jo udvidet og suppleanter er inviteret til deltagelse. Dermed er der også tilført flere ressourcer men også risiko for afbud. Bestyrelsesmøder vil dog altid kunne optræde beslutningsdygtigt. Såvidt muligt vil der udsendes udførlig agenda forud, hvilket betyder, at medlemmer bør tage stilling til eventuelle forslag og meddele deres stillingtagen.

​I enkelte tilfælde, hvor den mødedeltagende skønner, at det er nødvendigt at høre fraværende medlemmers stillingtagen, vil beslutninger træffes med mulighed for efterfølgende ændringer/ indvendinger/kommentarer.

Hjemmeside.

​Søren oplæres hurtigst muligt og møde med Frank aftales, Søren tager kontakt til Frank tlf 51177481.

​Hjemmesiden opdateres med det samme, d.v.s. week-enden. Vigtigt er det, at få fjernet gammelt materiale, oplysninger om generalforsamlingen, nye bestyrelsesmedlemmer. Aktivitetskalender afventer færdig plan med terminer på, men det haster;; Medlemsliste opdateres. Hjemmesiden effektiviseres, hvis nødvendig.

​​

Kalender og aktiviteter.

​Olga tager initiativ til at færdiggøre oplæg med input fra øvrige, jørk, eva, helena, m.fl. Følgende aktiviteter kan indgå, men også flere;

​Åbningsdag (sidste week-end i april) Erik afstemmer med kommunen om klargøringstid. Mål er 14 dage forud for åbningsdag.

​Åbningsturnering

​Hvervekampagne

​Klubmesterskab Øresund

​Børneturnering

​Kvindeturnering

​Klubmesterskab

​Turneringskampe mod andre klubber

​Fest

​Rød/blå (Nybolig turnering), SparNord,

​Inddragelsesaktivitet for makkerbørsmedlemmer

​Mentorordnning for nye medlemmer

​Arbejdsdag (i juni, lørdag)

​​

Bestyrelseshonorering.

​Det blev vedtaget, IKKE at yde bestyrelseshonorar, men at kompensere udgifter mod købsbon. Typiske udgifter, printertoner, papir, frimærker, kontormapper, o.lign. kontorudgifter.

​Kørsel i egen bil honoreres med statens takster med angivelse af

​Dato, km.stand start/km.stand slut, antal km, besøgssted og formål, evt navn på besøgspartner.

​Statens takster er 3,65kr i egen bil, cykel/knallert 0,52 kr.

​​

Indkøb og fakturaer.

​Alt hvad, der købes ind, skal ske uden interessesammenfald. I tilfælde af interessesammenfald, skal både formand og kasserer godkende indkøb.

​Alle indkøb skal baseres på fornuftigt købmandsskab. Større udgifter kan foretages suverænt af bestyrelsesmedlemmer, men det vil være klædeligt at forelægge sådanne udgiftsplaner på bestyrelsesmøder. I det omfang, der er mulighed for det, kan indkøb koordineres med sponsoraftale, hvis hensigtsmæssigt.

​​

4-augenprincip.

​Alle udgifter, fakturaer og regninger skal ses/godkendes af to personer, normalt bogholder og kasserer.

​​

Retten til banerne og bookning.

​Der kan være tvivl om hensigtsmæssigheden i nuværende system og prioriteringer for banebookning. Erik og Thomas præsenterer oplæg hertil, enten snarligt i form af skriftligt oplæg til bestyrelsen eller ved næstkommende bestyrelsesmøde.

​​

Mentor og velkomst for nye medlemmer.

​Oplæg til ordning imødeses fra Olga og andre engagerede.

​​

Holdtilskud.

​Tidligere har der været tilskud på kr. 100,- hvilket er for lille et beløb. Endnu tidligere har det været på 500,- kr. hvilket var for højt. Fremover vil beløbet være kr. 250,- (Erik kan præcisere ordningen for alle;)

​​

Rykkergebyr.

​Følgende koncept blev besluttet; alle medlemmer får faktura på kontingent den 1. april. Hvis der ikke er betalt kontingent den 15. maj, udsendes rykker. Hvis der ikke er betalt inden den 1. juni fremsendes ny faktura og med et rykkergebyr på kr. 150,-

​​

Banekontrol.

​Hidtidige praksis fortsætter uændret; dvs man holder øje med spillere, men undgå konfrontation eller utilfredshed;

​​

Medlemskort.

​Det undersøges (jørk) hvad omkostningen er inkl. Udsendelse og administration.​​​