En del af Øresund Tennis​

Velkommen til Nivå-Kokkedal Tennisklub

Tennisklub med sociale værdier

​Drop-In for nye/NB opstart udsættes

16. maj 10:00-13. september 12:00 Gratis

Foreløbig udsat
Alle nye senior medlemmer i ØT klubberne, som ikke har spillet tennis før, kan spille Drop In i Nivå-Kokkedal om lørdagen fra 10-12.

Det bliver super hyggeligt, og vi har en erfaren spiller, som hjælper med at sætte kampe m.v. i gang.​

Anbefaling: Udendørs baner kan åbnes med særlige tiltag

20.04.2020 | Nyhed

Landets udendørs tennis- og padelbaner kan åbnes for spil. DTF og DGI Tennis har en række gode råd til klubberne, for at åbningen af banerne kan ske på forsvarlig vis.

Det er med stor tilfredshed, at Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis nu kan anbefale genåbning af udendørs tennis- og padelbaner. En genåbning af klubbernes baner kræver dog en række tiltag, som sikrer, at smitterisikoen holdes til et minimum.

Der er forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter, træningsaktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Det til gengæld muligt at åbne alle klubbens baner for spil uden at overskride forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Som et led i den langsomme genåbning af det danske samfund kom Danmarks Idrætsforbund og DGI mandag den 20. april med deres anbefalinger for udendørs idræt uden fysisk kontakt. Disse anbefalinger er lavet i dialog med og lever op til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger.

På baggrund af disse generelle anbefalinger har DTF og DGI Tennis udarbejdet en række gode råd, som gælder for tennis og padel.

For indendørs baner og faciliteter gælder det stadig, at disse skal forblive lukkede. Dette er ikke en anbefaling, men et krav.

Det har været vigtigt for DTFog DGI Tennis at stå skulder ved skulder med resten af foreningsidrætten og udvise samfundssind i en svær tid. Derfor har vi hidtil bakket op om at lukke ned for alle udendørsaktiviteter. Vi er enige med hovedorganisationerne om, at tiden nu er moden til, at idrætten som det øvrige samfund begynder en kontrolleret genåbning.

NB! Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Derfor bør den enkelte klub undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for åbning af baner.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub herunder baneåbning. DTF og DGI Tennis opfordrer på det kraftigste til, at man følger nedenstående anbefalinger fra DIF og DGI.

Anbefalinger fra DIF og DGI

​For DIF og DGI er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:​

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.​
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.​
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.​
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.​
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.​
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.​
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.​
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.​

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:​

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.​
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.​Plakaten kan hentes her.

Gode råd til spil på tennis- og padelbaner

 • Hæng klubbens corona-anbefalinger op ved alle klubbens tennis- og padelbaner. Download evt. plakat fra DTF og DGI Tennis
 • Ophæng engangshandsker eller sprit til brug ved banefejning og vanding
 • Der skal være udstyr tilgængeligt til rens af ruder på padelbaner
 • Spil foregår i enten single- eller doublespil
 • Træning kan foregå i mindre grupper på max. 4 personer med 1 træner og 3 spillere på banen, men stadig med forbehold for god afstand til hinanden
 • Spil bør foregå med spillere fra samme husstand, faste spillemakkere eller faste træningshold
 • Spillere må ikke opholde sig ved klubbens øvrige faciliteter før, under og efter spil.
 • Arrangementer som standerhejsning, “hyg-ind” eller lignende bør fortsat aflyses
 • Booking af baner skal, såfremt det er muligt, bookes online. Undgå kontakt med bookingsystem i klubben.

Gode råd til den enkelte tennis- og padelspiller

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub
 • Ankomst til klubbens banefaciliteter sker tidligst 5 minutter før starttid. Forlad banen 5 minutter før din booking udløber for at undgå for mange personer i klubben samtidig
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde/ketsjere/tasker. Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde
 • Rør ikke ved bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, samt ruder i padel og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil
 • Minimer sidebytte, især i padel.

Ved klargøring af baner til sæsonstart gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for at minimere smittespredning. Vær grundige med at holde afstand og sprit udstyr og materialer af inden og efter brug.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis følger løbende udviklingen på politisk og sundhedsfagligt plan, for at vurdere hvornår det kan være muligt på forsvarlig vis at lukke op for yderligere aktiviteter i tennis- og padelklubberne.

​​

AKTIVITETER 2020

På grund af Corona krisen og deraf indførte tiltag og retningslinier

er nedenstående række af aktiviteter udsat​/aflyst

Vi holder mange aktiviteter i løbet af året. Vi gør meget ud af, at der skal være noget for alle medlemmer, og at børn/voksne/begyndere/øvede får mulighed for at mødes ind imellem og at spille på tværs, som det f.eks. sker til den traditionelle åbningsturnering i forbindelse med standerhejsning hvert år.

 • ​Onsdagturnering hele udendørssæson incl Sankt Hans fest i 24. juni
 • ​Kvindeturnering 3 søndage  26.april, 3.maj samt 24.maj
 • ​Herreturnering 3 lørdage  16. og 23.maj samt 6.juni
 • ​Tennis sportens dag 2.maj hvor vi holder åbent hus fra kl 10-16
 • HEAD Seniorcup 4 søndage i juli
 • ​Klubmesterskabskampe i august , finaler og klubfest lørdag 19..september.
 • ​Junior afslutning i september

Aktiviteter

JUNIORTRÆNING UDENDØRS 2020

​Tilmeldingen til juniortræning og sommercamps er åben.

Der trænes tirsdag og torsdag i Nivå-Kokkedal, hvor der bliver masser af godt træning med høj kvalitet og humør. Man kan se meget mere her

http://oresundtennis.dk/tilmelding-til-traening/

​SENIORTRÆNING UDENDØRS 2020

Der er nu åben for tilmelding til Seniortræning Udendørs 2020

Sæsonhold: Seniortræning

Tor kl. 18:00-20:00

Sted: Nivå-Kokkedal

Periode: 30-04-2020 - 25-06-2020

Holdtype: seniortræning

Seniortræning torsdag aften med Farzad og co.

Fuld fart og begejstring. Trænere inddeler spillere efter niveau, og tiderne vil være

- begynder/let øvet 18-19
- øvet/rutinerede 19-20

læs mere og tilmeld dig via linket

https://fhnk.halbooking.dk/proc_holdplan.asp

NB du kan også tilmelde dig træningshold hvor der trænes i Humlebæk.

Se de seneste nyheder​

Prøv at spille tennis gratis med en træner
24-05-2020
Prøv at spille tennis gratis med en træner Den 28.5., 30.5., 4.6., 11.6. og 18.6. fra kl. 16-17 vil der være mulighed for juniorer at prøve at spille tennis med en af vores dygtige trænere fra Øresund Tennis. Vi spiller på vores helårsbane i Mikkelborg (ved ishuset).
Læs hele nyheden
Tilpassede anbefalinger for tennis og padel fra Dansk Tennisforbund
16-05-2020
Bemærk, at der er tale om anbefaling ifht træning mm. Da vort Klubhus er ved at få lagt nyt tag på er der desværre stadig IKKE adgang til vort klubhus eller toiletterne i klubhuset.
Læs hele nyheden
Nye terminer for Udendørs holdtennis 2020
12-05-2020
Holdturneringerne har fået en ny terminsplan med start 13. juni.
Læs hele nyheden