En del af Øresund Tennis​

​GENERALFORSAMLING

Nivå-Kokkedal Tennis og Padel klub​

Generalforsamling i NKT,​Søndag den 20. marts 2022 kl. 10:00​Sted; NKT klubhus, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal​​

Referat.​

Der deltog 29 medlemmer i generalforsamlingen.​

  1. Valg af dirigent​

John Resting blev foreslået og valgt. John konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og dermed var beslutningsdygtig.​
  1. Formandens beretning​

Formanden har den skriftlig – og indsat her​

”Tennissæsonens start 2021.​

Standerhejsning i solskin som altid og en formand på krykker. Så er vi i gangJ​

Det har man også set igen og igen, der mener jeg begge dele.​

Sæsonstart blev den 18. april i selskab med borgmesteren, hvor selve turneringen blev afholdt senere på året grundet nedlukningen.​

Tennisbanerne blev taget i brug og dette varede indtil langt ind i november. Nattefrosten svigtede hvilket gav rekordår ift. Sæsonens længde. ​

Sociale aktiviteter i Klubben​

Drop in​

Onsdag den 21. april startede vi drop in og kom i gang med udendørsaktiviteterne. Klubhuset var lukket grundet nedlukning og vi fik først åbnet op for huset i maj måned.​

Generalforsamling ​

Blev afholdt en ganske almindelig tirsdag sommeraften den 6 juli 2021 og det blev holdt frivilligt udenfor i det fri grundet det smukke sommervejr.​

Sankt Hans ​

Blev afholdt på dagen den 23. juni med et kæmpe arrangement som Dana Minbaeva havde arrangeret med tennis, drinks og middag​

Klubfesten/klubmesterskaberne​

Klubmesterskaberne blev afholdt 18.september med masser af tilskuer, godt vejr og traditionen tro med pølser på grillen. Klubmestrene blev fejret og hyldet yderligere om aftenen.​

Festlighederne var arrangeret af Pia og Lis som var fantastiske værter. Vidunderlig hjemmelavet mad samt underholdning i topklasse fra Dana, Olga og Anne Marie.​

Baner og Anlæg​

Susanne Vesterskov har endnu et år holdt bannerne fri for ukrudt. De smukkeste tennisbaner jeg har set ”måske ” i hele Danmark. ​

Drengene i bestyrelsen har tromlet bannerne. Igen og igen har de gjort et flot stykke arbejde. ​

Vores egen Lillian som har stået for blomsterne, har rigtig meget at se til med familien så Lillian har valgt at stoppe. VI er derfor på udkig efter nye grønne fingre.​

Klubhuset​

Pigerne Susanne Vesterskov, Birgit Markfoged samt Susanne Stensballe fik sørget for små opdateringer i huset. Derudover har de malet, sat akustiske plader op i loftet og har været ude og shoppe møbler. Indtil videre super flot og de forsætter fornyelserne løbende. ​

​Indendørs Drop In​

7 oktober blev startskuddet til drop in indendørs i HIC hvor medlemmerne fra Øresundtennis, FTK og NKT mødtes til 2 timers tennisspil hver torsdag.​

Samarbejde med Øresundtennis og FTK ​

Vi har forlænget samarbejdet med øresundtennis for de kommende år. Dette gælder også banemæssigt, hvor vi stadig kan booke 1 dag frem hos hinanden både i FTK og Øresundtennis. Der vil stadig være ”fortrinsret” for egne medlemmer i vor klub.​

Lodtrækning.​

Vi var værter til ”lodtrækning om banetider ” i august måned. Vi har talt om at fremgangsmåden SKAL gøres mere enkelt selvom det er hyggeligt at mødes og være samlet.​

Indendørs med hallen er alt som det plejer i fællesskab alle tre klubber i mellem, og her kan man booke uafhængigt at klubtilhørsforhold på kryds og tværs, og der er fælles drop in for seniorer m.v. ​

Helårstennisbaner og padel​

Den 8. december var Erik Holmskov og jeg til foretræde hos fritid og -idrætsudvalget i kommunen. ​

Vi gik i byen med Ønsket om:​

at vores forening kan tilbyde tennis og padel alle årets måneder. Bruge de forbedrede faciliteter til at tiltrække nye målgrupper og nye tilflyttere. Få endnu flere unge og ældre i Nivå- Kokkedal og omegn til at dyrke sport. ​

Udvalget:​

Besluttede efterfølgende at de ville sende sagsfremstillingen videre til økonomiudvalget med det forbehold at tennisklubbens egenfinansiering blev inddraget.​

Vi var ambitiøse med vores ansøgning og ansøgte om 4 helårsbaner og 2 padelbaner - alle med lys.​

Den 24. januar vedtog byrådet2 helårsbaner og 1padelbane alle med lys.​

Det næste skridt er kommunens tilbagemelding om tidsrammen for projektet. ​

Forhåbentlig i efteråret.​

Tak for et dejligt år og endnu engang vil jeg sige at Fællesskabet og sammenholdet i vores klub er vores største styrke. ​

Tak for ordet. ”​

Der var et par spørgsmål til beretningen om de nye helårsbaner og padelbanen. Det er planen at helårsbaner kommer til at ligge på banerne 4 og 5, padelbanen bliver placeret på 6. Hvilken type helårsbaner vi får ved vi ikke endnu. Der bliver lavet et udbud fra kommenen.​

Formandsberetning blev godkendt enstemmig.​

Beretning fra udvalgsformændene:​

Seniorudvalget ved Jens E Pedersen. Der blev gennemført dropin fra 21. april med fællesspisning. Der deltager normalt 16-20 stykker, ofte lidt flere til fællesspisningen. Ofte medlemmer, som er skadet og gerne vil holde kontakt til de sociale liv i klubben. Drop in starter i 2022 den 20. april kl. 18.00 og med spisning.​

WEB-udvalget ved Søren Pind. Der er udsendt 22 nyhedsbreve, som bliver åbnet 45-72 % af modtagerne, hvilket er meget pænt. Der er 8863 besøgende på vores hjemmeside. Har man noget, som man gerne vil have på hjemmesiden eller med i et nyhedsbrev eller opslag på Facebook, så send det til Søren.​

Turneringsudvalget også Søren: Prøver at få tilmeldingerne ud tidligere og vil gerne oprette en gruppe 70+. Vi arbejder på et træningskursus for medlemmer slutningen af april eller begyndelsen af maj.​

  1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse​

Kassereren Peter Sæbye gennemgik regnskabet. ​

Der var et par uddybende spørgsmål derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.​

  1. Indkomne forslag​Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse så vores satser følger de øvrige klubber i Øresund samarbejdet. Juniorkontingent stiger kr. 15 til kr. 665. Ungsenior (18-25 år) stiger kr. 20 til kr. 910. Senior med kr. 25 til kr. 1.100. Senior dagsmedlem med kr. 15 til kr. 715. Familiemedlemskab(2 voksne og 2 børn på samme bopæl) med kr. 60 til kr. 2.760. Passiv medlemskab med kr. 5 til kr. 205.​

Kontingentforhøjelserne blev vedtaget. ​

Der var ingen andre indkommende forslag.​

  1. Forelæggelse af budget til godkendelse.​

Budgettet blev godkendt enstemmigt.​
  1. Valg af formand (for 1 år)​Helena Lytton genvalgt.​

  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer​Peter Sæbye genvalgt (for 2 år)​Niels Lund Christensen genvalgt (for 2 år)​Erik Holmskov valgt (for 1 år)​

  1. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)​Bjarne Birkehøj Rohdog Anne Marie Dalsager blev valgt​

  1. Valg af revisor (2 år)​Ole Aarstoft genvalgt​

Eventuelt​

Vedrørende vedligeholdelse af baner og teknisk udstyr. Det står kommunen for, er der fejl og mangler skal det indberettes til kommunen.​

Ved sæsonstart gennemgår vi baner og indberet manglerne til kommunen. Der blev foreslået, at nogen i klubben fik et banevedligeholdelseskursus, så vi kunne reparere mindre fejl selv f.eks. løse linjer.​

Det er ofte påpeget, at klubben også har et stort socialt engagement. Jørgen A påpegede det på baggrund af den måde mr. Social og klubben havde handlet ved Jespers død og bisættelse. Jespers familie var meget taknemlige for vores initiativer.​

Dirigenten takkede for god ro og orden.​

​Referent Jens E. Pedersen ​

Referater​