En del af Øresund Tennis​

Indkaldelse til generalforsamling NKT 20.marts 2022

Nivå-Kokkedal Tennis og Padel klub

Generalforsamling i NKT,
Søndag den 20. marts 2022 kl. 10:00
Sted; NKT klubhus, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal

Vi indkalder hermed til generalforsamling i NKT.
Følgende agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  Beretning fra udvalgsformændene
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag:
  Der er ikke indkommet forslag inden 1. februar
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse
 6. Valg af formand (for 1 år)
  Helena Lytton modtager genvalg.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  Peter Sæbye modtager genvalg (for 2 år)
  Niels Lund Christensen modtager genvalg (for 2 år)
  Erik Holmskov modtager valg (for 1 år)
 8. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)
  Bjarne Birkehøj Rohd modtager valg
 9. Valg af revisor (2 år)
  Ole Aarstoft modtager genvalg
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen