En del af Øresund Tennis​

RYGEFORBUD såvel indendørs som udendørs i NKT

​Sådan skrev Fredensborg kommune til os i NKT i juni:

 “Kære trænere/medlemmer/forældre Fredensborg Kommune har besluttet at indføre Røgfrit Fritidsliv. Det betyder, at der ikke må ryges eller tages snus på udearealerne ved vores anlæg/foreningshus/andet. Det gælder for alle til en hver tid, dvs. også til kampe, sociale begivenheder og også gæster og tilskuere. Indførelse af røgfrie miljøer hvor børn og unge færdes handler om at beskytte børn og unge mod at begynde med at ryge. Hvis børn og unge ikke ser voksne eller trænere ryge eller tage snus, så er der større chance for, at de ikke selv begynder at ryge eller tage snus. Der vil komme skiltning op vores anlæg/foreningshus/andet, som med venlige henstillinger opfordrer til ikke at ryge eller tage snus på vores udearealer. Vi håber I vil tage godt imod henstillingerne til glæde og gavn for børn og unge, så de kan spille fodbold, tage til koncert eller gå til spejder uden at rygning eller snus er en del af fællesskabet.” Budskabet er ikke til at misforstå: Der må ikke ryges mv. på NKT’s matrikel - en beslutning som bestyrelsen bakker op 100%. Hvordan sikrer vi så, at dette påbud overholdes? Det gør vi ved, at vi alle påtaler, hver gang et medlem overtræder påbudet - og påtaler det på en positiv måde. Vil medlemmet ikke rette sig efter kommunens påbud, så skal bestyrelsen orienteres. Konsekvensen af overtrædelse af rygeforbuddet vil være et gult kort som vi vil veksle til et rødt, hvis man som medlem af NKT fortsat ikke vil acceptere, at klubbens matrikel er røgfrit område.