En del af Øresund Tennis​

Spørgsmål på GF om manglende kompensation for betalt baneleje HIC vintersæson 2020/21

​Svaret fra formanden er følgende:

"Vi forstår medlemmers frustration over, at have betalt for noget, som man ikke synes man har fået. Sådan burde det ikke være - og ville heller ikke have været, hvis der ikke havde været coronanedlukning men sportsklubber er ikke blevet kompenseret for evt. økonomiske tab som følge af nedlukningen - i vores tilfælde, at kommunen lukkede for medlemmernes adgang til HIC. NKT og klubberne i Øresund Tennis får derfor et økonomisk tab, hvis vi skal tilbagebetale medlemmer deres betaling for den tid, de ikke har kunnet benytte hallen. Vi har her i foråret søgt DGIs hjælpepakker men har efter måneders venten desværre fået afslag.

NKT er jo ikke en virksomhed med et overskud, men en forening, hvor vi bruger vores få midler til alle medlemmers bedste og økonomien fastlægges på generalforsamlingen af medlemmerne gennem vedtagelse af et budget.

At vi har planer om helårsbaner, er en naturlig del af klubbens udvikling. Vi og de øvrige klubber i Øresund Tennis-samarbejdet har valgt at prioritere en samlet klubudvikling højere end tilbagebetaling for en ikke opfyldt ydelse til enkelte medlemmer. Som bestyrelse bærer vi ikke ansvaret for, at hallen i perioder desværre var lukket. Foreningslivet, klubberne og al det frivillige arbejde, der er knyttet til at få dette til at fungere bygger på solidaritet hos medlemmerne. Vores beslutning i bestyrelsen er derfor, at vi gennem vores prioritering af ikke at refundere for haltid, sikrer flest mulige medlemmer det bedst mulige. Det kan man være enig i eller ej, men det er vores endelige beslutning."