En del af Øresund Tennis​

Indkaldelse til generalforsamling NKT tirsdag 6.juli

Generalforsamling i NKT,
Tirsdag den 6. juli 2021 kl. 17:00

Sted; NKT klubhus, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal

Vi indkalder hermed til generalforsamling i NKT.
Følgende agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  Beretning fra udvalgsformændene
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår:
  Foreningen bruger op til 300.000kr af foreningens egenkapital til anlæggelse af helårsbaner.
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse
 6. Valg af formand (for 1 år)
  Helena Lytton modtager genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
  Søren Pind modtager genvalg
  Jens E. Pedersen modtager genvalg
 8. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (1 år)
  Jens Per Nielsen modtager genvalg
  Charlotte Vendelbo Schrøder modtager genvalg
 9. Valg af revisor (2 år)
  Susanne Stensballe modtager genvalg
  Ole Aarstoft modtager valg
  Valg af revisorsuppleant (1 år)
  Knud Højlund Christensen modtager genvalg
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen