En del af Øresund Tennis​

Mens vi venter grønt lys

Mens vi venter

Kære medlemmer

Utålmodigheden er forståelig. Solen skinner, vinden har lagt sig, termometret viser 2-cifrede grader, så derfor spørger alle: HVORNÅR KAN VI KOMME UD OG SPILLE TENNIS?

Vi havde i bestyrelsen håbet, at vi i forbindelse med den gradvise oplukning af Danmark også kendte en dato for, hvornår vi kan åbne for tennis på vores anlæg. Det gør vi i skrivende stund (den 17.4.20) ikke. Vi kan imidlertid nu melde følgende ud:

  • Der bliver ikke standerhejsning den 19.4.
  • Der bliver ikke nogen åbningsturnering samme dag

Bestyrelsen har under hele nedlukningen pga. corona-krisen fulgt situationen for idrætsanlæg meget nøje. NKT ligger på et kommunalt idrætsanlæg og er derfor som alle øvrige indendørs- og udendørsanlæg i Fredensborg kommune lukket indtil videre. De idrætsorganisationener, vi forholder os til (Dansk Tennisforund, DIF og DGI) har indtil videre støttet nedlukningen af anlæggene. Idrætsorganisationerne er imidlertid i fortsat politisk dialog om at få åbnet for udendørsaktivitet. Det kan man læse her: åbning.

I tiden frem til åbningen af banerne har bestyrelsen sikret, at banerne vil være helt færdiggjorte, så vi ikke spilder kostbar banetid.

Vi forventer, at der i en periode efter åbningen vil være en række restriktioner. De kunne være fortsat lukning af klubhus, ingen større sportslige/sociale arrangementer og så selvfølgelig overholdes af de gennerelle sundhedsregler om afstand, håndvask, nys i (tennis)albuen etc. Derfor er vi også i dialog med klubberne under Øresund Tennis om fælles retningslinjer for social adfærd mv. på anlæggene, når vi får åbnet, for vi bruger jo hinandens baner på kryds og tværs.

Vi har valgt at sende denne besked ud som e-mail til alle NKT’s medlemmer. Ligeledes finder man den på klubbens hjemmeside og på klubbens facebookside.

Al information fremover fra bestyrelsen om åbning mv. vil ske på vores hjemmeside og på facebook. Vi arbejder derfor på højtryk på at sikre jer de sidste og mest relevante informationer.

Vi havde set frem til en herlig tidlig start på sæson 2020 - sådan skulle det desværre ikke blive. Men mon ikke der snart er lys forude, så vi igen kan svinge ketcherne, møde gode tennisvenner på behørig afstand og få forbrændt de ekstra karantænekalorier.

De bedste hilsner

Bestyrelsen NKT​