En del af Øresund Tennis​

Indkaldelse til GF søndag 3.marts 2024 kl 11


Nivå-Kokkedal Tennis og Padel Klub

Generalforsamling i NKT,

Søndag den 3.marts 2024 klokken 11:00
Sted: NKT klubhus, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal

Vi indkalder hermed til generalforsamling med følgende agenda

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på ca. 3%.
for alle kontingentgrupper.
Nye kontingentsatser herefter:
Senior: kr.1130
Senior Dagsmedlem: kr 735
Senior Ungdom 18-25år : kr 925
Familiemedlemskab ; kr 2835 ( 2 voksne + børn på samme bopæl)
Junior: kr 685
Passiv: kr 210
(Kontingentsatser blev senest justeret i 2022)

5. Forelæggelse af budget for 2024 til godkendelse

6. Valg af formand (for 1 år)

Helena Lytton ønsker at videregive posten til en ny kandidat.
Bestyrelsen har kendskab til kvalificeret kandidat..

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer .

Kasserer Inger Dandanell Garn,
Søren Pind
Jens E. Pedersen er ikke på valg og fortsætter i 1 år.

Erik Holmskov modtager genvalg (for 2 år)
Niels Lund Christensen modtager genvalg (for 2 år)
Marianne Nøhr Petersen optilller til bestyrelsen, nyvalg (for 2 år)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)

9. Valg af revisorer
Ole Aarstoft modtager genvalg ( for 2 år)
Olga Nikroozi er ikke på valg - fortsætter (1 år)

10. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


NB
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der blive budt på brunch og der afholdes afskedsreception for den afgående formand. Hvis du ikke kan nå at være med til generalforsamlingen vil det glæde os hvis du vil deltage i brunch og reception med forventet start tidligst 12.30. For at vi kan købe fornuftigt ind til arrangementet beder vi dig venligst om at sende os en mail til web@nktennis.dk med dit navn(e)på deltagere til brunchen.