En del af Øresund Tennis​

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

DU INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 28. FEBRUAR KLOKKEN 1100.


Generalforsamlingen afholdes i klubhuset på Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal.


Dagsorden


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalgsformændene

  • Bane og Klubhus/Eva Landmark

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

  • Kasserer Lars Bentsen

5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse

  • Kasserer Lars Bentsen

6. Indkomne forslag

  • Øresundsamarbejdet 2016

​7. Valg af formand (for 1 år)

  • Frank Rutell er på valg

  • ​8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

  • Erik Holmskov er på valg

  • Jacob Raundahl er på valg

9. Valg af 2-3 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
10. Valg af revisor (for 2 år)

  • Der skal vælges én revisor

11. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
​12. Eventuelt

På gensyn den 28. februar klokken 11.00


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Nivå Kokkedal Tennisklub

REGNSKAB FOR 2015