​En del af Øresund Tennis

Sponsorer

Vi er meget taknemmelige for vore sponsorer, der har støttet klubben igennem mange år på forskellig vis. Sponsorernes bidrag - store som små - er alle enormt vigtige for at vi kan have de muligheder og ambitioner, både sportsligt og socialt, som tilfældet er i dag.

TAK til​

​NYTEGNING AF SPONSORATER

Vi søger sponsorer til klubben både generelt, samt for at skabe endnu bedre træningsforhold til vores ungdomshold.

Som sponsor kan vi tilbyde dig skiltning på tennisanlaget, banner-reklamer på vores hjemmeside, skiltning i klubhuset mv. Derudover vil du som sponsor blive inviteret til vores standerhejsning og efterfølgende åbningsturnering-arrangement, hvor du vil kunne bl.a. netværke med vore øvrige sponsorer. Vi arbejder desuden løbende på andre tiltag, der kan styrke det lokale erhvervslivs muligheder for engagement i klubben.

Er du interesseret i at høre mere om muligheder for at støtte klubben, er du velkommen til at kontakte formanden , formand@nktennis.dk

Nivå-Kokkedal Tennisklub      |      Græstedgårdsvej 1        |      2980 Kokkedal       |       Tlf: 27 89 55 10  |      E-mail: formand@nktennis.dk